hjerte_v2 Group 6 Shape
Illustrasjon: Monsen/NBBL

Er det borettslagets plikt å unngå takras?

Is og snø som raser ned fra taket kan få katastrofale konsekvenser for den som rammes...

Borettslag og sameier må gjøre hva de kan for å forebygge ras.

Når det er fare for takras må boligselskapet sørge for at forbipasserende er varslet om faren, men noen tror jobben er gjort når varselskilt og avvisere er satt opp. Dette er kun midlertidige tiltak frem til den rasfarlige isen og snøen er fjernet.

JA: Borettslag og sameier er ansvarlig

- Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen får en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder også for skader på gjenstander, som for eksempel biler, sier Henning Lauridsen, advokat og direktør for interessepolitikk og jus i NBBL.

Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt. Det skal lite til før huseieren anses for ikke å ha overholdt sine forpliktelser. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er straffbart. Lokale politivedtekter inneholder gjerne regler om dette, og overtredelse kan føre til bøter. Det finnes også eksempler på alvorlige saker hvor det er idømt fengselsstraff.

Boligbyggelaget Midt kan hjelpe deg:

Boligbyggelaget Midt har erfaringen, mannskapet og utstyret som du trenger.

  1. Vi avsperrer og sikrer.
  2. Fjerner snø og is som utgjør en fare
  3. Transporterer bort snø og is hvis nødvendig.

Ta kontakt med oss for hjelp: ring 74 07 31 80 eller send oss en melding på

Henter skjema

Takk for innsending

Vi vil ta kontakt så snart som mulig

Borettslag og sameier må sørge for rydding og forebygging

- Dersom det er rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet. Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres. Det er nemlig ikke tilstrekkelig å fjerne is og snø når det først oppdages, presiserer Lauridsen.

Inspeksjonsplikt

Høyesterett har uttalt at inspeksjonsplikten er et utslag av en alminnelig plikt om ikke å utsette andres liv og eiendom i fare. I tillegg til at man undersøker om det er fare for ras, bør boligselskapet også forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk tilstand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved at det er montert snøfangere der det er rasfare.

Hva bør styret foreta seg?

Det er styrets ansvar at borettslag og sameier fjerner snø og is, forebygger rasfare og gjennomfører jevnlige inspeksjon. Å vurdere om det skal inngås avtale med et firma som kan følge opp dette gjennom vinteren, er lurt.

- Selv om arbeidet blir satt ut til et eksternt firma, betyr ikke det at boligselskapet er fri for ansvar. Styret må følge med, slik at man kan være sikker på at taket blir inspisert så ofte som nødvendig og at is og snø blir fjernet raskt. Hvis firmaet ikke gjør jobben i tide, må styret trå til og sørge for at noe skjer. På grunn av medieoppmerksomhet har bevisstheten rundt takras økt, men styret bør ha fokus på dette, avslutter han.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk