hjerte_v2 Group 6 Shape

Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett betyr at du som medlem har rett til å kjøpe en bolig fremfor noen andre ved boligsalg. Medlemmer i Boligbyggelaget Midt har forkjøpsrett på alle boliger i våre borettslag hvor forkjøpsretten er nedfelt i vedtektene. Siden mai 2019 har også våre medlemmer forkjøpsrett på boliger i et tjuetalls andre norske boligbyggelag.

Forkjøpsretten er knyttet til hvor lenge du har vært medlem. Jo høyere ansiennitet du har, desto lengre frem i køen står du ved et boligkjøp. Eier du allerede en leilighet i borettslaget der boligen skal selges, rykker du foran et annet medlem med høyere ansiennitet.

Tidsfrist for å melde forkjøpsrett ved et boligsalg er vanligvis fem virkedager. Ved alle krav må det fremlegges finansieringsbekreftelse. Etter fristen er utløpt, gjelder de samme reglene for medlemmer som ikke-medlemmer.

Slik fungerer forkjøpsretten

Med forkjøpsrett havner du lengre frem i køen.

  • Boligen legges ut for salg på vanlig måte. Budrunden går som normalt og selger aksepterer pris og vilkår fra kjøper. Du kan velge å være med på budrunden, men du kan også avstå. Du kan uansett benytte forkjøpsretten din når selger har akseptert høyeste bud.
  • Boligen legges i tillegg ut her, og våre medlemmer kan melde forkjøpsrett innen fristen som er satt. Det betyr at du har rett til å kjøpe borettslagsleiligheten til samme pris som høyeste bud. Hvis du melder forkjøpsrett, plikter du å kjøpe boligen om du har høyest ansiennitet, og kravet er bindende.
  • Eierskap til en bolig i et borettslag kan overføres mellom nær familie. I slike tilfeller gjelder ikke forkjøpsretten.

Slik fungerer forhåndsprøving av forkjøpsretten

Selger og megler kan også bestemme at forkjøpsretten skal forhåndsprøves før boligen legges ut før salg. Fordelen med dette er at kjøper venter i maks et døgn på å få vite om boligen er deres.

  • Boligen legges ut her før den er annonsert i vanlige kanaler. Boligen står på dette tidspunktet uten pris og overtakelsesdato.
  • Boligbyggelaget Midt sine medlemmer kan melde forkjøpsrett helt uforpliktende.
  • Boligen legges deretter ut for salg med vanlig budrunde. Du velger selv om du vil være med i budrunden hvis du har meldt krav om forkjøpsrett ved forhåndsprøving.
  • Selgeren aksepterer et bud, og Midt-medlemmet med lengst ansiennitet, som har lagt inn krav, får tilbud om å kjøpe boligen til prisen som er akseptert av selger. Medlemmet har mulighet til å takke ja til dette innen 24 timer etter at de har fått beskjed. Sier medlemmet nei, vil i så fall tilbudet gå videre til medlemmet med nest lengst ansiennitet osv.

Slik fungerer ansienniteten

Hvis flere medlemmer ønsker å benytte forkjøpsretten, vil den med lengst ansiennitet få tilbudet om å kjøpe boligen.

  • Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelser til nær familie. Med nær familie menes ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn.
  • Det er også mulig å overføre medlemskapet i boligbyggelaget mellom familiemedlemmer, og barn kan for eksempel få overført ansiennitet fra foreldre. Man kan imidlertid ikke få lengre ansiennitet enn fra sin egen fødselsdato.
  • Den interne forkjøpsretten i borettslaget (dvs. eksisterende andelseiere) går foran den generelle forkjøpsretten. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilbudet.

Forkjøpsrett på boliger i hele Norge

Du har tilgang til 70 000 boliger i hele Norge. Fra mai 2019 gjelder også ansienniteten din hos utvalgte andre boligbyggelag som er spredt utover hele landet. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene på denne listen kan bruke ansienniteten din til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. Les mer her.

Nyttig lesestoff

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk