hjerte_v2 Group 6 Shape
Logo

Medlemsbetingelser

Boligbyggelagenes medlemsfordeler sine medlemsbetingelser.

Disse medlemsbetingelsene gjelder for deg som er medlem i et boligbyggelag tilsluttet Boligbyggelagenes medlemsfordeler. Boligbyggelagenes medlemsfordeler er et medlemsfordelsprogram som eies av Boligbyggelagenes Partner AS, Torggata 5, 0181 OSLO, organisasjonsnummer 960 628 519. Fordelsprogrammet representerer 30 boligbyggelag med til sammen over 570 000 medlemmer.

Vilkår pr. 10. juli 2018

1. Brukervilkår og medlemskort
1.1. Generelt
Mulighet til å melde seg inn i Boligbyggelagenes medlemsfordeler betinger medlemskap i et boligbyggelag og gjelder for deg som privatperson.

1.2. Aktivering av medlemsfordelene
Aktivering av medlemsfordelene dine betyr at du registrerer deg for å få tilgang til å opptjene bonus hos utvalgte samarbeidspartnere. Samtidig inngår du denne avtalen med Boligbyggelagenes Partner AS, som eier og forvalter Boligbyggelagenes medlemsfordeler.

1.3. Gyldighet for medlemsbetingelsene
Disse medlemsbetingelsene gjelder fra tidspunkt for aktivering. Endrede medlemsbetingelser skal varsles ved pålogging på Min side eller pålogging i medlemsapp og må aksepteres for uttak av bonus.

1.4. Deaktivering
Ved deaktivering av medlemskortet vil alle personopplysninger bli slettet. Kjøpshistorikk vil bli anonymisert og kun benyttet til statistikk. Dette gjelder ikke opplysninger som Boligbyggelagenes Partner er pålagt å lagre i henhold til gjeldende regelverk om bokføring.


2. Bonus
2.1. Opptjening av bonus
Bonus er en rabatt i form av en prosentsats av betalt beløp som du får godskrevet din bonuskonto etter at du har handlet hos en av våre samarbeidspartnere.
Boligbyggelagenes Partner AS har på vegne av medlemmene i boligbyggelaget fremforhandlet en rekke gode avtaler med tilbydere av forskjellige varer og tjenester. Oversikt over hvilke tilbydere dette gjelder og medlemsfordelene finner du på fordelerformedlemmer.no samt nettsidene og medlemsappen til ditt boligbyggelag.
For å kunne benytte alle fordelene må medlemsfordelene først aktiveres. Er ikke medlemsfordelene aktivert, kan du ikke utnytte alle fordelene som ligger i medlemskapet. Med aktiverte medlemsfordeler kan du blant annet opparbeide bonus.

2.2. Aktivering av medlemsfordelene
Medlemsfordelene kan aktiveres på Min side.
For å aktivere medlemsfordelene dine, registrerer du bankkonto for utbetaling av bonus og for registrering av kjøp. Når du har gjennomført aktiveringsskjemaet og lagret opplysningene, er medlemsfordelene aktivert. Passord som registreres i aktiveringsskjemaet må ikke gis bort til noen. Det er en aldersgrense på 15 år for å aktivere medlemsfordelene.

2.3. Overføring av bonus
Minstebeløpet for overføring av bonus er kr 100,- Du kan når som helst overføre bonus over kr 100,- fra din bonuskonto til din registrerte bankkonto ved å logge inn på Min side.

2.4. Bonus ved opphør av medlemskap
Dersom du avslutter ditt medlemskap i boligbyggelaget, avsluttes automatisk dine muligheter for bonusopptjening og du må kreve innestående bonusbeløp utbetalt. Beløp under kr 100,- vil da bli utbetalt.

2.5. Bortfall av bonus (foreldelse)
Dersom du ikke logger deg inn på Min side eller bruker ditt medlemskort i løpet av en tre - 3 - års periode (lovens foreldelsesfrist), tilfaller opparbeidet bonus Boligbyggelagenes Partner AS.
Boligbyggelagenes Partner AS vil varsle kontoeier om dette på den e-postadresse som er registrert på medlemskapet før bonus foreldes.

2.6. Reklamasjon
Ved reklamasjon på beregning av bonus, må kvittering fremlegges til boligbyggelaget.

2.7. Ansvar for bonusbeløp
Medlem med aktiverte medlemsfordeler har ikke krav på bonus dersom tilbydere unnlater å innbetale denne på medlemmets bonuskonto som følge av konkurs eller andre avtalebrudd fra tilbyders side.

2.8 Force Majeure
Skulle det oppstå en situasjon som Boligbyggelagenes medlemsfordeler ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, og som hindrer Boligbyggelagenes medlemsfordeler fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, så som i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, og hendelser utenfor Boligbyggelagenes medlemsfordelers kontroll, opphører Boligbyggelagenes medlemsfordeler sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

2.9 Endring av medlemsvilkår
Boligbyggelagenes medlemsfordeler – og deres partnere – kan endre medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av bonus. Slike endringer vil bli kommunisert på boligbyggelagets hjemmeside samt i kanaler Boligbyggelagenes medlemsfordeler anser som hensiktsmessige. Varselets lengde vil bli fastsatt av Boligbyggelagenes medlemsfordeler ut fra endringens betydning. Skulle du være uenig i en endring Boligbyggelagenes medlemsfordeler foretar, kan du deaktivere medlemsfordelene med øyeblikkelig virkning.


3. Personvern
3.1. Generelt
Boligbyggelagenes medlemsfordeler er opptatt av ditt personvern og vil behandle dine personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler på området.

3.1. Behandlingsansvarlig
Boligbyggelagenes Partner AS er behandlingsansvarlig for medlemsopplysninger etter aktivering. Boligbyggelagenes Partner AS er også databehandler på vegne av boligbyggelagene i henhold til inngått databehandleravtale som gjelder produksjon av medlemskort og markedsføring av lokale avtaler. De personopplysningene som er registrert om deg blir følgelig behandlet av Boligbyggelagenes Partner AS.

3.2. Behandling av informasjon
Når du handler med medlemskortet eller på annen måte registrerer ditt medlemskortnummer hos en tilbyder, vil informasjon om handlet beløp, dato og hvor kjøpet er foretatt bli lagret. Tilsvarende gjelder for betalingskort knyttet til den eller de bankkonti du har registrert på Min side. Transaksjonsopplysningene hentes inn fra Nets og Bankaxept. Transaksjonsinformasjon er nødvendig for å kunne utbetale bonus til din bonuskonto. Denne informasjonen vil ikke bli distribuert til tredjepart uten ditt samtykke. Se for øvrig vår personvernerklæring.

3.3. Dine plikter for å sikre dine personopplysninger
Ditt brukernavn og passord er personlig og må ikke utgis til andre. Med ditt brukernavn og passord har du tilgang til å få din bonus utbetalt.

3.4. Adresseendringer mv.
Du plikter å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt i din profil til boligbyggelaget ditt.


4. Vår kommunikasjon med deg
4.1. Innledning
Formålet med å behandle personopplysninger vi registrerer om deg er i første omgang for å gi oss nødvendig grunnlag for å beregne medlemsbonus. Det er viktig for oss å kommunisere med deg som medlem, men dette skal kun skje etter at du har gitt oss ditt samtykke ved å godta medlemsvilkårene.

4.2. Samtykke og endringer
Ved din uttrykkelige aksept av disse vilkårene gir du oss anledning til å kommunisere med deg. Ønsker du å ikke bli kontaktet, kan du når som helst endre dine preferanser ved å logge deg inn på Min side.

4.3. Informasjon og medlemstilbud
Som medlem vil du motta informasjon og medlemstilbud fra boligbyggelaget, Boligbyggelagenes medlemsfordeler og utvalgte samarbeidspartnere. Denne informasjonen vil bli gitt til deg på e-post, telefon, SMS og pushvarsel via medlemsapp. Du kan selv velge hvilken kanal vi kan kontakte deg på.
Opplysninger du registrerer samt kjøpsinformasjon fra samarbeidspartnerne kan bli benyttet for å formidle tilbud og informasjon til deg. Boligbyggelagenes medlemsfordeler kan dele kontaktinformasjonen din med samarbeidspartnere med den hensikt å gi deg informasjon om medlemstilbud.


5. Annet
5.1. Ansvar
Boligbyggelagenes medlemsfordeler eller boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra våre samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.

5.2. Kontakt
Fordelsprogrammet Boligbyggelagenes medlemsfordeler administreres av Boligbyggelagenes Partner AS, som kan kontaktes på Postboks 6749 St. Olavs Plass, 0130 Oslo eller medlemssupport@bblp.no. Andre henvendelser vedrørende ditt medlemskap kan rettes til ditt boligbyggelag.

Ved å akseptere disse medlemsbetingelsene bekrefter du at du er over 15 år og at du er medlemmet som aktiveres, eller at du er foresatt til medlemmet som aktiveres.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk