Slik fungerer prosessen

Se hva som skjer fra søknad til kjøp.

  • Du må sende inn søknadsskjema som du finner her.
  • Vi går gjennom søknaden din sammen med Aasen Sparebank.
  • Hvis du kvalifiserer til Årning, inviterer vi deg til et møte hvor vi går gjennom økonomien og forutsetningene dine.
  • Hvis søknaden din innvilges, inngår vi to avtaler med deg: En leieavtale og en kjøpsopsjonsavtale.
  • I første omgang er søknadsfristen til Årning satt til 6. januar. Deretter blir søknader vurdert fortløpende. Hvis flere er interessert i samme bolig, vil den som har lengst medlemsansiennitet i Boligbyggelaget Midt få boligen.
  • Du forplikter deg ikke til noe annet enn å leie boligen på vanlig måte i den inntil femårige leieperioden.
  • Du må betale et depositum for tre måneder når leiekontrakten inngås. Leiekontrakten varer i maks. fem år, og det er tre måneders gjensidig oppsigelsesfrist.
  • Du velger selv når og om du vil kjøpe boligen innenfor en femårsperiode. Hvis du ikke ønsker å kjøpe boligen etter fem år, må du flytte ut av boligen.
  • Du må selv kontakte banken din for å få finansieringsbevis hvis du bestemmer deg for å kjøpe boligen.

Se hvilke boliger som tilbyr ei Årning

Se utvalget her.

Slik går du fram

Se hva du må gjøre for å ta i bruk ordningen.

Hva er fordelene for deg?

Få oversikt over fordelene som Årning gir deg.

Derfor tilbyr vi ei Årning

Les mer om formålet med prismodellen.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk