Midt i historien

Etterkrigstiden brakte mange endringer i norsk politikk, og arbeidet med å bygge nye boliger var avhengig av at det ble startet boligbyggelag landet rundt. På Levanger var det banksjefen selv som tok ansvaret da han i 1954 stiftet Levanger Byggelag.

Lite ante nok Kaare Landfald den gangen at det første borettslaget i Sjøgata ville få selskap av 120 nye borettslag på Innherred de neste 60 årene.

Den kraftige økonomiske veksten på 60- og 70-tallet gjorde at reguleringens tid var over på 80-tallet og boligbyggelagene ble aktører i et fritt boligmarked. Dette krevde en betydelig omstilling, og kanskje tenkte Kaare Landfald, som da var over åtti år, at boligbyggelagenes tid var forbi.

Men nei. Selv om økte krav til kapital, kompetanse og effektiv drift har ført til færre og større enheter, er viktige samarbeidstiltak etablert og boligsamvirkene er en betydelig økonomisk aktør og samfunnsbygger også i dag.

Boligbyggelaget Midt står sterkere enn noen gang med 4000 medlemmer og 3000 boliger nord i Trøndelag. Med navneendringen til Midt, er vi klare til å vokse også i resten av fylket. Kaare Landfald ville vært stolt - vi er ennå nemlig bare Midt i historien.

Historiske milepæler

Tidslinje

1954
Levanger Byggelag stiftes av banksjef Kaare Landfald, Skogn Sparebank i Levanger med hjelp av Erstad fabrikker og fabrikksjef Hjelde. Det aller første borettslaget lå i Sjøgata 30 - murblokka på tre etasjer ved fergeleiet.

1969

Verdal Boligbyggelag (VBBL) blir formelt stiftet. Ellingsen Mekaniske Verksted (senere Aker Verdal) er sterkt medvirkende.

1970

Den første blokka i VBBL blir reist i Frydenlundgata 15 på Verdal.

1971

I januar blir Levanger Boligbyggelag formelt registrert.

1973

Fra 1970 til 1973 bygges 14 treetasjes blokker på ei kommunal tomt med hele 156 boenheter.

1979

Det første tilknyttede borettslaget, Solenget Borettslag på Gjemble, kommer på plass i Levanger og markerer starten på en betydelig boligbygging utover 80-tallet.

1998

Stor satsing i samarbeid med Husbanken hvor det bygges heiser i blokkene på Frydenlund.

2007

Verdal Boligbyggelag endrer navn til Innherred Boligbyggelag.

2008

Innherred Boligbyggelag går ut av eierskapet i Verdal Boligselskap, men inngår et langsiktig samarbeid om administrasjon og ledelse, forretningsførsel og tekniske tjenester knyttet til de kommunale utleieboligene i Verdal Kommune.

2010

Levanger Boligbyggelag fusjoneres inn i Innherred Boligbyggelag, og blir Nord-Trøndelags største boligforvalter.

2018

Innherred Boligbyggelag skifter navn til Boligbyggelaget Midt.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk