Eldrebølgen 4

Eldrebølgen – kan borettslag være noe av løsningen?

Eldrebølgen vil føre til store endringer i hvordan vi bor, og hvordan vi arbeider. Smarte digitale løsninger, et bedre utviklet helsevesen og mer tilrettelagte boliger vil føre til at stadig flere vil bo i egen bolig lenger. Kan også borettslagsmodellen bidra til å gjøre alderdommen mer behagelig og komfortabel.

Eldrebølgen nærmer seg for alvor, og med den følger det utfordringer. Svært mange eldre bor i store eneboliger som ikke er tilpasset eldres livssituasjon. Både trapper, kjøkkenløsninger, avstander innendørs og toalettfasiliteter kan by på utfordringer.

Å flytte til en ny og moderne leilighet som er bygget etter strengere krav til tilgjengelighet og nærhet til ulike tjenestetilbud er noe mange eldre oppgir at de ønsker, ifølge undersøkelsen «Eldres boligbehov» som kom i 2018.

Men, enklere sagt enn gjort.

En enebolig er ofte mindre verdt enn en sentralt beliggende leilighet. Å ta opp nytt boliglån i godt voksen alder når eneboligen for lengst er nedbetalt sitter langt inne hos mange. Dessuten er det slett ikke alle som ønsker å flytte fra eneboligen sin, selv om hverdagen blir enklere og mer praktisk.

Borettslag kan være en løsning

Løsningen for mange kan være å kjøpe en borettslagsleilighet. En del borettslagsleiligheter har langt lavere privat finansieringsbehov enn en tilsvarende sameieleilighet. Et eksempel er Klosterøya Vest, et svært spennende og attraktivt boligområde, som utvikles av blant andre Skien Boligbyggelag. Her utgjør fellesgjelden halvparten av kjøpesummen.

Ved kjøp av slike borettslagsleiligheter vil dermed salget av enebolig ofte finansiere kjøp av ny leilighet. Selv om renter fortsatt må betales, trenger det dermed ikke bli nødvendig med nytt låneopptak. Dette gir muligheter, ikke minst for eldre bosatt i store og usentralt plasserte eneboliger.

På utkikk etter borettslagsleilighet?

Du kan holde deg oppdatert over hva som finnes på markedet av borettslagsleiligheter i Trøndelag her og husk hvis du melder deg inn i Boligbyggelaget Midt, så har du forkjøpsrett til leiligheten alt ettersom hvor lenge du har vært medlem. Meld deg inn her.


Tekst: NBBLbloggen Stian Oen
Bilde: Statistisk sentralbyrå

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk