Istapper

Hvem har ansvar for snøras fra taket?

Nå er vinteren her, og mange steder er det fare for snøras fra taket. Takras kan få fatale følger for den som rammes. Men hvem er det som sitter på ansvaret?

Borettslag og sameier er ansvarlig

Når det er fare for takras må boligselskapet sørge for at forbipasserende er varslet om faren, men noen tror jobben er gjort når varselskilt og avvisere er satt opp. Dette er kun midlertidige tiltak frem til den rasfarlige isen og snøen er fjernet.

– Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen får en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder også for skader på gjenstander, som for eksempel biler, sier advokat Line C.B. Bjerkek i NBBL.

Ansvaret er strengt

Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt. Det skal lite til før huseieren anses for ikke å ha overholdt sine forpliktelser. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er straffbart. Lokale politivedtekter inneholder gjerne regler om dette, og overtredelse kan føre til bøter. Det finnes også eksempler på alvorlige saker hvor det er idømt fengselsstraff.

Borettslag og sameier må sørge for rydding og forebygging

– Dersom det er rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet. Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres. Det er nemlig ikke tilstrekkelig å fjerne is og snø når det først oppdages, sier Bjerkek.

Inspeksjonsplikt

Høyesterett har uttalt at inspeksjonsplikten er et utslag av en alminnelig plikt om ikke å utsette andres liv og eiendom i fare.

– I tillegg til at man undersøker om det er fare for ras, bør boligselskapet også forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk tilstand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved at det er montert snøfangere der det er rasfare, sier Bjerkek.

Tekst: NBBL

Boligbyggelaget Midt kan hjelpe deg

Boligbyggelaget Midt har erfaringen samt tilgang på mannskapet og utstyret som du trenger for å få fjernet snø og is.

  1. Vi sørger for at området blir avsperret og sikret.
  2. Vi sørger for at snø og is som utgjør en fare blir fjernet.
  3. Vi sørger for at snø og is blir transportert bort hvis det er nødvendig.

Kontakt med oss for hjelp: Ring 74 07 31 80, eller send oss en melding via skjemaet under.

Henter skjema

Takk for innsending

Vi vil ta kontakt så snart som mulig

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk