Styreleder i Mikvold Vestre borettslag, Bjørn Slettum

Hvem har ansvar for vedlikehold i borettslaget?

Da borettslaget Mikvold Vestre i Verdal oppdaget lekkasjer på kloakkanlegget, var de ikke i tvil om hvem som hadde vedlikeholdsansvaret.

– Det var upløyd mark for oss alle, så vi var på tynn is angående hva vi skulle gjøre videre, sier styreleder i borettslaget, Bjørn Slettum.

Da Mikvold Vestre oppdaget skaden, kontaktet de Boligbyggelaget Midt for råd om hvordan de burde gå fram. Rørene var i ferd med å gå ut på dato, og å bytte dem ville bli et komplisert prosjekt. I tillegg ville en utskiftning føre til store konsekvenser for beboerne siden hele anlegget var innstøpt i boligmassen. Da borettslaget kontaktet fageksperter, fikk de imidlertid et oppløftende svar.

– Vi kom til en ny verden da de sa at det gikk an å reparere rørene i stedet for å skifte dem ut, sier Slettum.

Hjelp fra Norconsult og Boligbyggelaget Midt

Borettslaget koblet inn Norconsult som hjalp dem med anbudsrunden og laget en fremdriftsplan. Dermed kunne styret informere beboerne om hvordan de ville bli berørt og hvilket tidspunkt reparasjonen ville finne sted.

I tillegg hjalp Boligbyggelaget Midt dem med lånesøknad. For å dekke reparasjonskostnadene måtte nemlig borettslaget ta opp et lån som førte til en liten økning i felleskostnadene til beboerne.

Borettslagets vedlikeholdsansvar

Styret i Mikvold Vestre var nødt til å ta affære da rørlekkasjen ble oppdaget. Borettslagsloven er nemlig klar på at det er borettslaget som har ansvaret for felles rør, ledninger, kanaler og andre installasjoner som går gjennom boligen. I tillegg har borettslaget vedlikeholdsplikt for bygning og eiendom. Borettslaget kan imidlertid endre på ansvarsfordelingen i vedtektene sine, så man bør alltid sjekke om noe annet er spesifisert her.

Sjekk hvilke vedlikeholdsregler som gjelder i borettslaget ditt

Disse finner du i vedtektene på minside/postkasse/dokumenter

Boligbyggelaget Midt har ikke noe vedlikeholdsansvar, men kan fungere som en rådgiver og tjenesteleverandør inn mot borettslaget.

– I ytterste konsekvens kan manglende vedlikehold gå utover verdien på hele borettslaget, sier Linn Merete Nessemo som er forvaltningskonsulent i Boligbyggelaget Midt.

Hun får flere henvendelser fra beboere som er usikre på hva som er hver enkelt beboers og borettslagets ansvar når det kommer til vedlikehold.

Forvaltningskonsulent i Boligbyggelaget Midt, Linn Merete Nessemo
Forvaltningskonsulent i Boligbyggelaget Midt, Linn Merete Nessemo

Boligeiernes vedlikeholdsansvar

Ifølge Borettslagsloven skal boligeieren holde boligen i forsvarlig stand. Det er opp til den enkelte beboer å vurdere hva som er forsvarlig, men boligen må være i såpass god stand at det ikke fører til skade eller ulempe for andre. Dette vedlikeholdet omfatter vinduer, rør, ledninger, inventar, utstyr, apparat og innvendige flater i boligen. Det er imidlertid borettslagets ansvar å sørge for utskiftning av vinduer og ytterdører til boligen. Borettslaget har også ansvar for tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

– Det er viktig at beboerne setter seg inn i vedlikeholdsansvaret sitt, for manglende vedlikehold kan føre til at verdien på boligen synker, sier Nessemo.

Borettslagsloven om vedlikeholdsplikt

Les mer om boligeierens vedlikeholdsplikt her.

Les mer om borettslagets vedlikeholdsplikt her.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk