Trampoline

Hvem har ansvaret hvis noen skader seg på trampolinen?

Hvis boligselskapet setter opp trampoline i fellesarealet sitt, er det boligselskapets ansvar å vedlikeholde og sikre trampolinen. Det er også boligselskapets ansvar hvis noen skader seg på trampolinen.

Boligselskapets ansvar

Hvis boligselskapet setter opp en trampoline på fellesarealet, og denne er til fri bruk for beboerne, er det boligselskapets ansvar å holde denne ved like, sikre og jevnlig sjekke den. Dette følger av produktkontrolloven. Det følger videre at det er boligselskapets plikt å sørge for at trampolinen ikke medfører helseskade. Dermed må man føre jevnlig kontroll med trampolinen. Og man må sørge for at den er i god stand til en hver tid. Dette innebærer å ta inn trampolinen om høsten, sette den ut om våren og bytte ut slitte deler. I tillegg har en trampoline begrenset levetid. Man bør også hindre bruk av trampolinen når skadepotensialet er stort, for eksempel når det regner.

Krevende vedlikehold

Det er ganske krevende å vedlikeholde en trampoline i forhold til lekeplass-apparater, som er mer solide. Dette er årsaken til at trampoliner sjelden settes opp i fellesarealer, men kun i boligeiers egne hageparseller. Alvorlig personskade på trampoline forekommer, og verken styremedlemmene eller boligselskapene ønsker å risikere et slikt juridisk og økonomisk ansvar.

Riktig montering av trampoline:

 • Følg bruksanvisningen når du setter opp trampolinen. Spør i butikken der du kjøpte trampolinen, hvis det er noe du er usikker på.
 • Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er riktig festet.
 • Sett trampolinen på et flatt underlag, gjerne som har noe støtdempende effekt, for eksempel gressplen.
 • Ha god plass over og rundt trampolinen.
 • Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.
 • Bruk sikkerhetsnett og polstring/kantmatte rundt trampolinen.

Riktig bruk av trampoline:

 • Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én. Jo flere som hopper, jo større er risikoen for skader. Dette gjelder spesielt hvis de som hopper har forskjellig vekt.
 • Voksne bør vurdere barnas ferdigheter og følge med når barn hopper.
 • Dekk til trampolinen med presenning når den ikke er i bruk. Da blir det vanskeligere for barn å bruke trampolinen uten at det er voksne til stede.
 • Ikke hopp på trampolinen når den er våt.
 • Salto på trampolinen kan gi alvorlig nakkeskade hvis du lander feil.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk