Strøing

Hvem har ansvaret når noen faller på isen?

Faller du på isen på fortauet utenfor blokka og skader deg, kan borettslaget/sameiet være ansvarlig. Eier av en eiendom kan bli ansvarlig dersom noen faller på isen.

Sjekk politivedtektene

I mange kommuner har politivedtektene bestemmelser om at eier skal strø fortau. Man bør derfor ta en titt i disse reglene for å forsikre seg om at man er kjent med alle plikter. Brudd på bestemmelsene er straffbart.

- Dersom noen faller på isen kan man i tillegg bli erstatningsansvarlig dersom de får et økonomisk tap som følge av fallet. Et helt sentralt spørsmål vil være om eieren av eiendommen kan klandres for at man falt. Dersom man ikke har fulgt politivedtektene vil man vanligvis kunne klandres, forklarer Line C. B. Bjerkek, advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Slik er politivedtektene i våre kommuner

Verdal: § 17. Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

På tettbygde steder der det ikke er fortau strøs langs kjørebanens kant.

Steinkjer: § 18. Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor tidligere Steinkjer kommune plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Levanger: § 17. Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor det tidligere Levanger byområde (Lillemarksbakkene ikke medregnet) plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Inderøy: § 17.Strøplikt

Eier eller bruker av forretning, utsalgssted av noe slag, møtehus eller leder av privat eller offentlig kontor plikter ved glatt føre å strø med sand utenfor inngangene og sørge for at trapper blir holdt reine for snø og is.

Namsos: § 4-3.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk innenfor tidligere Namsos kommune plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Snåsa: Ikke definert.

Ønsker borettslaget ditt hjelp til å strø?

Kontakt Yngve Sakshaug på tlf. 406 96 401 eller e-post ys@bomidt.no for å lage en vaktmesteravtale eller for mer informasjon.

Plutselig væromslag

Etter man har saltet og strødd kan det komme underkjølt regn som skyller bort salt og sand og gjør det glatt på ny i løpet av svært kort tid.

- Dersom noen faller og skader seg før det blir strødd på nytt vil ikke eier alltid kunne klandres. Det kan ikke være strødd til enhver tid, og kravene til strøing må avpasses det som er rimelig og praktisk gjennomførbart. Selv med gode rutiner for salting og strøing, kan det gå noe tid fra det blir glatt, sier Bjerkek.

Kan du skylde deg selv?

Hvis man selv har skyld i at man faller, kan eiers ansvar falle bort.

- Den som ser det er glatt, men likevel velger å spurte til bussen, har selv en stor del av skylden for å falle. Hvis egen dumhet er hovedårsaken til at man faller, vil mulighetene til å få erstatning vanligvis falle bort. I andre tilfeller kan den bli redusert, forklarer Line C. B. Bjerkek.

Sørg for gode strø-rutiner

Der er viktig at eier har gode rutiner for strøing.

- I borettslag og sameier bør styret sørge for at man har en god avtale med den som skal salte eller strø som sikrer at man sørger for at det skjer hvis det blir glatt, avslutter Bjerkek.

Kilde NBBL.no

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk