S alb 12 PT Pqjt2mc unsplash

Kan borettslag og sameier forby røyking på balkonger?

I utgangspunktet står man fritt til å røyke inne i boligen sin og på balkongen. Et generelt forbud mot røyking på balkongen vil sjelden være lovlig. Dette har sammenheng med at eier har eksklusiv bruksrett til boligen sin, inklusive balkongen. Det er en misforståelse når noen tror at balkongen er fellesareal.

«Skikk og bruk-bestemmelsen» i loven setter en grense

Selv om man har eksklusiv bruksrett til balkongen er det visse grenser for hva man kan tillate seg. I både borettslagsloven og eierseksjonsloven er det forbud mot å gjøre noe som er til skade eller ulempe for andre.

På samme måte som det å spille høy musikk inne i boligen midt på natten kan rammes av forbudet, kan røyking på balkongen også gjøre det.

Hvis naboen plages av røykingen er den utvilsomt til ulempe for naboen. Dette er imidlertid ikke nok. Loven krever i tillegg at røykingen må være urimelig eller unødvendig. For å illustrere hva dette betyr i praksis kan oppussing av en leilighet i en betongblokk være et godt eksempel: Bruk av slagdrill er utvilsomt til stor plage for naboene. Det behøver likevel ikke å være forbudt fordi det ikke er urimelig eller unødvendig. Skal man henge opp en lampe på veggen kan det være helt nødvendig å borre et hull. Naboene må derfor finne seg i dette selv om det er plagsomt. Bruker man slagdrillen ved midnatt, blir situasjonen imidlertid en annen. Det er nemlig urimelig å gjøre og rammes derfor forbudt.

Tilsvarende er det med røyking på balkongen. Det må ligge en konkret vurdering til grunn før man kan finne ut om det er forbudt. Hvis naboen plages fordi røyken siver inn på barnas soverom når de skal sove er det utvilsomt til ulempe. Hvis det ikke er nødvendig å røyke på balkongen akkurat da vil det være forbudt.

Kan husordensregler forby røyking på balkonger?

Selv om man har eksklusiv bruksrett til balkonger må man finne seg i at det kan være visse restriksjoner i bruken av dem på samme måte som man må finne seg i at det skal være nattero inne i boligen mellom kl. 23 og 07.

Det er imidlertid noen begrensninger i hvor strenge husordensreglene kan være. Balkonger hører i utgangspunktet til eierens private sfære, og man kan ikke ha regler for reglenes skyld. Dersom balkongen er plassert slik at ingen andre vil plages av røyking kan man derfor ikke ha et forbud. Et generelt forbud mot røyking på balkonger vil derfor sjeldent være lovlig.

Dersom røyking på balkonger plager andre, er det imidlertid lovlig å ha begrensninger, og i noen tilfeller et totalforbud. Lovens krav er at reglene ikke må være uvanlige eller urimelige.

I de tilfeller hvor lufteventilene henter luft fra balkongene, vil det være mulig å begrense røyking på balkonger. Ved noen innglassede balkonger siver røyk fra balkong til balkong. I de tilfellene vil man også kunne ha restriksjoner. Dersom røyken siver inn på naboens soverom kan man for eksempel ha forbud mot røyking på balkonger etter kl. 22.

Hvert enkelt borettslag eller sameie må foreta sin egen vurdering av om det er lovlig å lage restriksjoner på røyking på balkongene. Det må også gjøres en konkret vurdering av hvor strenge de kan være før eventuelle restriksjoner vedtas. Det vil selvsagt være fornuftig å vurdere om det finnes andre løsninger enn forbud som gjør det mulig å røyke uten at det plager andre.

Er det forskjeller mellom reglene i borettslag og sameier?

Reglene på dette området er identiske i borettslag og sameier. I begge tilfeller har eier eksklusiv bruksrett til bolig og balkong og er underlagt akkurat det samme begrensningene i hva de kan gjøre.

Tekst: NBBL

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk