Levaanger

Levanger og Verdal er landets mest boligvennlige kommuner

Levanger kommune kommer best ut av den nasjonale kommunekåringen som rangerer hvor gode kommunene er til å fremme boligbygging, tett etterfulgt av Verdal. Steinkjer er nummer åtte. Det viser NBBLs landsomfattende undersøkelse «Boligvennlighetskåringen», utviklet for NBBL av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA).

– Vi er en region som er preget av entreprenørånd og stå-på-vilje. I tillegg er det et nært og godt samarbeid mellom utbyggere, kommune og boligbyggelag. Dette er noen av årsakene til at vi kommer så bra ut på NBBLs «Boligvennlighetskåring», tror Vegar Furunes, daglig leder i Boligbyggelaget Midt.

Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren

Kommuner som lykkes i kåringen, bidrar til å holde boligbyggingen oppe og boligprisene nede. I andre enden av skalaen havner kommuner med for få byggeklare tomter, høye gebyr og lang saksbehandlingstid.

– I «Boligvennlighetskåringen» rangerer NBBL i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges nok boliger og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå. Ikke noe av dette er tilfeldigheter, men politikk som virker i den ene eller andre retningen. Lokalpolitikerne er de som sitter med nøkkelen til god boligpolitikk, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL.

– Godt samarbeid mellom aktørene gir god oversikt over markedet og hva det er behov for, og ikke minst kortere beslutningsprosesser. Det ser vi har stor betydning for plasseringen i «Boligvennlighetskåringen» i vårt nedslagsfelt, utdyper Furunes.

De avgjørende kriteriene

Levanger

· Bruker i snitt 3,9 uker på saksbehandling for byggesaker med frist 12 uker
· Total tid for behandling av reguleringsplan (fra oppstartsmøte til vedtak i kommunestyret) er 276 dager, der kommunens tidsbruk er 103 dager (bedre enn 95%)
· Lave gebyr for private planforslag
· Har ikke avvist noen private planforslag
· Best av alle på igangsettingstillatelser i forhold til befolkningsendring

Verdal

· Bruker i snitt 6 uker på saksbehandling for byggesaker med frist 12 uker.
· Total tid for behandling av reguleringsplan er 205 dager, der kommunens tidsbruk er 85 dager (bedre enn 97%)
· Lave gebyr for private planforslag
· Ingen avviste private planforslag
· Lavest gjennomsnittsalder ved førstegangskjøp av alle kommuner (24,8 år)

Fakta

«NBBL Boligvennlighetskåringen» avdekker hvordan kommunene bidrar til at det bygges nok og rett boliger til befolkningen. Kommunene er den viktigste offentlige myndigheten for boligbygging. · Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser. · Analysen er basert på 2021 tall, og sammenlignes med 2020. · Digital løsning av kåringen kan brukes kostnadsfritt av alle, men man må kreditere NBBL som kilde. Du finner den her: https://boligvennlighet.nbbl.no

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk