Foto nadia frantsen

NBBL-prosjekt fikk midler etter avvikling av stiftelsen Utleieboliger i Levanger

Prosjektet «Godt boliv for alle» i BBL HUB har fått et kjærkomment bidrag etter avviklingen av stiftelsen «Utleieboliger i Levanger».

Da stiftelsen «Utleieboliger i Levanger» ​skulle avvikles, var kravet at de resterende midlene skulle gå til et allmennyttig formål. Det er derfor svært gledelig at Bernt E. Kvarme, stiftelsens leder og tidligere styremedlem i Boligbyggelaget Midt vil støtte opp om NBBLs arbeid med innovasjon og grønn rehabilitering.

Rundt 150.000 kroner ble donert til prosjektet «Godt boliv for alle» som er et samarbeid mellom BBL HUB og NTNU.

– Vi synes det er raust av Stiftelsen Utleieboliger i Levanger å donere disse midlene til NBBLs satsing på moderne kommunikasjonsformer mellom boligbyggelag og beboere. BBL HUB skal løfte fellesskapets interesser i en «prosjektpool». ​Vi tar dette som et tegn på at boligbyggelagene er opptatt av og støtter oppunder delingsinitiativet BBL HUB representerer. Dette viser at en positiv lagånd i boligsamvirket og det er vi veldig glade og takknemlige for, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Det var NBBLs advokat Laila Marie Bendiksen som sammen med fagansvarlig i Boligbyggelaget Midt, Hanne Strand, gjennomførte avviklingen av stiftelsen.

Kilde: NBBL
Foto: Nadia Frantsen

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk