Parkering

Parkering i borettslag

Det står ingen regler om parkering i borettslagsloven. Borettslaget ditt bør derfor lage egne bestemmelser for dette som settes inn i husordensreglene. Da unngår dere unødvendige konflikter om parkeringen.

Borettslaget ditt har stor frihet når det gjelder å bestemme hvilke parkeringsregler som skal gjelde. Men dere kan ikke gjøre et vedtak som gir noen en urimelig fordel som er til skade for andre andelseiere eller borettslaget.

Her har vi samlet noen tips som det kan være lurt å ta stilling til når dere skal lage regler for parkering.

Parkeringsløsninger

Her er to vanlige parkeringsløsninger som dere kan vurdere:

 • Parkeringsbevis på merkede plasser som er faste
 • Parkeringsbevis på merkede plasser som ikke er faste

Parkering utenfor oppgangen

Hvis det er mange som bruker samme oppgang i borettslaget ditt, kan det være greit at dere tenker gjennom disse punktene:

 • Bør det være tillatt å stå utenfor oppgangen i flere tilfeller enn ved av- og pålessing?
 • Bør parkeringstiden være begrenset? Flere borettslag har satt en grense ved rundt 20 minutter.
 • Skal det være mulig å stå lengre enn 20 minutter hvis man har behov? De det gjelder kan i så fall be om parkeringsbevis fra styret eller vaktmester.
 • Det kan være praktisk å frita håndverkerbiler fra disse restriksjonene. Men man kan sette som krav at de må utføre arbeid innen et visst tidsrom på dagtid.

Elbiler

Dere bør ha et eget parkeringopplegg for elbiler.

 • Dere bør ha egne plasser med ladere som er forbeholdt elbiler. Disse bør det være egen venteliste for.
 • Vi anbefaler NTEs ladesystem for rettferdig, trygg og fleksibel lading i borettslaget.

Tilhengere, bobiler og campingbiler

Dere bør ha egne regler for parkering av større kjøretøy. Se våre anbefalinger her.

Gjesteparkering

For å unngå konflikter og feilparkeringer, bør dere sette av plasser til gjesteparkering. Da bør dere tenke gjennom disse punktene:

 • Bør gjestene ha gjestebevis? I så fall bør dette også gjelde gjester med motorstykkel, firhjuling etc.
 • Får å unngå at styret får mange spørsmål, kan det være lurt å bestemme hvor og når gjestebeviset kan hentes.
 • Hva skal følgene være hvis noen gjester mangler gjestebevis? Noen borettslag gir bøter etter fastsatte satser.
 • Hva om beboerne bruker gjesteparkeringen?

Hva er en feilparkering?

For å slippe diskusjon om hva en feilparkering er, bør dere definere dette i husordensreglene. Det kan for eksempel være:

 • Bil parkert utenfor merket område
 • Bil parkert på parkeringsplass som tilhører en annen andelseier
 • Bil som står på gjesteparkering uten å ha synlig gjestebevis

Tiltak når biler står feilparkert

For at reglene skal overholdes, bør regelbrudd få konsekvenser. Noen borettslag leier inn firma som kontrollerer at bilene er riktig parkert. Dette firmaet kan få fullmakt til å gi gebyr og sørge for borttauing av biler som er feilparkert.

Dere bør bør ta stilling til om parkeringsklager skal gå til styret eller til innleid firma.

  Antall biler per andelseier

  Dere bør ha regler for hvor mange parkeringsplasser en andelseier kan disponere.

  Hva kan parkeringsplassene brukes til?

  Dere bør ha regler for hva parkeringsplassene og garasjene kan og ikke kan brukes til. Ellers kan dere risikere at noen beboere bruker garasjeplassen til for eksempel oppbevaring. Det går utover de som trenger parkeringsplass, men som står på venteliste.

  Tildeling av parkeringsplass

  Dere bør ha et system for tildeling av parkeringsplasser.

  • Dere kan annonsere ledige parkeringsplasser på hjemmeside og/eller oppslagstavle.
  • For å få en rettferdig tildeling, kan plassene deles ut etter bo-ansiennitet. Et annet alternativ er at dere setter opp en venteliste som følger søketidspunktet.

  Oppsigelse av parkeringsplass fra styret

  Dere kan åpne for at styret kan si opp parkeringsplasser på begrunnet og saklig grunnlag. Det kan for eksempel skyldes at garasjen er falleferdig, at parkeringsplassen må benyttes til et annet formål eller at parkeringsplassen ikke er i bruk.

  Oppsigelse av parkeringsplass fra beboer

  For å få best mulig systemflyt, bør dere kreve at beboerne må sende en skriftlig oppsigelse til styret hvis de skal flytte eller ikke lenger ønsker parkeringsplass.

  Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

  Ja, takk!
  Lukk