Midt BBL DSC3728

Pressemelding fra Boligbyggelaget Midt: Midt Teknisk AS

Teknisk avdeling i Boligbyggelaget Midt flyttes over i eget selskap – Midt Teknisk AS

Det er god utvikling og vekst for de tekniske tjenestene som leveres gjennom Boligbyggelaget Midt. Teknisk avdeling i boligbyggelaget leverer blant annet vaktmestertjenester, tømrertjenester, takstoppdrag, forsikringsoppfølging og renhold. I tillegg er det betydelig aktivitet knyttet til HMS/internkontroll og vedlikeholdsplaner, basert på nye egenutviklede og nettbaserte systemer.

Boligbyggelaget Midt velger nå, som et organisatorisk grep, å flytte teknisk avdeling over i et eget selskap – Midt Teknisk AS. Dette er ikke et selskap og selskapsnavn som vil bli frontet utad, med skal fortsatt være en naturlig og integrert del av Boligbyggelaget Midt (BoMidt).

- Omsetningen og organisasjonen vokser og det fordrer en parallell utvikling av driften, blant annet knyttet til prosjektregnskap og rapportering. Ordreflyt og timefangst skal nå flyte sømløst fra håndverkeren, via regnskapssystem og til faktura ut til kunde. Samtidig skal inngående fakturaer automatisk og digitalt hentes inn i systemene. Dette fordrer igjen at man knytter regnskapet til et eget selskap, med eget organisasjonsnummer, sier daglig leder i BoMidt Vegar Furunes.

Midt Teknisk AS vil ha rundt 15 ansatte og være samlokalisert med, og integrert i, boligbyggelaget for øvrig. Yngve Sakshaug, som har vært teknisk leder i avdelingen siden 2012, blir daglig leder i det nye selskapet.

- Vi mener dette er et viktig og riktig grep for videre å styrke fokus og kvalitet på de tjenestene vi leverer til våre lag og medlemmer. Det er riktig å utnytte ny teknologi og automatisering, slik at vi kan bruke tiden på å levere gode tjenester til våre kunder. Det er tross alt de som er våre eiere og grunnen til at vi er her, sier Yngve Sakshaug.

Verdal, 17. September 2019

For mer informasjon ta kontakt med:

Vegar Furunes
Daglig leder Boligbyggelaget Midt
Tlf. 901 19 171
E-post: vf@bomidt.no

Yngve Sakshaug
Daglig leder Midt Teknisk AS
Tlf. 406 96 401
E-post: ys@bomidt.no

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk