Avtale

Trøbbel etter boligkjøp? Få gode råd

I Boligbyggelaget Midt ble det i 2018 solgt boliger for over 300 millioner kroner. Det var over 120 kjøp/salg i løpet av året. Det er store verdier som skifter hender. Det er smart å være våken før og under kjøpet- men oppdager du mangler i ettertid av kjøpet, er det ikke for sent.

Kjøp av bolig er en stor investering. Dersom man oppdager feil ved boligen i etterkant av kjøpet, er det ofte store kostnader forbundet med utbedring – hvis dette i det hele tatt er mulig.

- Det kan dreie seg om at det oppstår en lekkasje fra badet, at det oppdages setningsskader og skjevheter i boligen – eller at boligen ikke svarer til opplysninger som har blitt gitt i salgsoppgaven forut for kjøp.

Tre forhold som gir grunnlag for krav

Spørsmålet blir i hvilke tilfeller selger av eiendommen kan holdes ansvarlig for forhold som oppdages etter at kjøpet er gjennomført. Bødtker forklarer at det er tre forhold som kan gi grunnlag for et krav fra kjøper når en bolig selges «som den er», hvilket er det vanlige.

- Det vil kunnel foreligge en mangel dersom det ved salget er gitt mangelfull opplysning, uriktig opplysning, eller hvis det foreligger et vesentlig avvik fra det man hadde grunn til å forvente.

1. Mangelfull opplysning

Eksempler på mangelfulle opplysninger er selgers kjennskap til byggeplaner på naboeiendommen, at det er gitt pålegg om å utbedre et el-anlegg som ikke er forskriftsmessig eller kjennskap til underliggende råteskader.

2. Uriktig opplysning

Uriktig opplysning kan være at man har fått opplyst at det er faglærte som har utført arbeidet med å renovere badet, mens det etter kjøpet viser seg å ha blitt utført av ufaglærte. Eller at man får oppgitt at eiendommen har offentlig avløp, mens det korrekte er septiktank.

Illiustrsjonsbilder

3. Vesentlig avvik

- Hva som regnes som et vesentlig avvik er et komplisert spørsmål, sier Bødtker. – Dette må blant annet avgjøres ved å vurdere utbedringskostnadenes størrelse sammenholdt med kjøpesummen. I tillegg må vesentlighetsgraden ved avviket vurderes opp mot hvordan boligen ble fremstilt ved salget. Hvis en bolig sies å være i topp stand, er det rimelig at kjøper har høye forventninger.

En ny lov for kjøp og salg av bolig er nå på trappene. Denne vil antakelig gi selger større ansvar for feil som oppdages etter overtakelsen. Mye vil likevel ligge fast, inkludert det viktige spørsmålet om hvilken stand kjøper kan forvente ut fra salgsoppgave og befaring.

Reklamere? Frist på 2-3 måneder

Det vil løpe en frist på 2-3 måneder for å fremsette en reklamasjon fra det tidspunktet man oppdager eller burde oppdaget forholdet. Det løper også en absolutt frist på 5 år etter overtakelsen for å fremsette reklamasjoner.

- Tvister knyttet til eiendom og kjøpsrett vil ofte dekkes av rettshjelpsforsikring du har som del av hus- og innboforsikring. Dette er noe vi alltid undersøker og ordner uten kostnad for våre kunder, avslutter Bødtker.

Din medlemsfordel hos Legalis

  • 5 % bonus på alle tjenester
  • Gratis innledende samtale med advokat, uten forpliktelser
  • Medlemspris per time kr 1620,- inkl. moms

Oppgi ditt medlemskortnummer (9 siffer) i kontakt med Legalis for å få bonus.

Medlemskortet ditt må være aktivert for at du skal få bonus.

Gjennom ditt medlemskap i Boligbyggelaget Midt har du gratis samtale med Advokatfirmaet Legalis, og gunstige vilkår ved behov for ytterligere bistand. Legalis har spesialister på alle områder inkludert bolig, familierett og arv. Ta kontakt på tlf. 21 41 67 67 eller fordel@legalis.nofor å drøfte din sak med advokat. Det koster deg ingenting, men kan spare deg mye.

Les om Legalis her.

Tekst og bilder: Legalis

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk