MIH SFK

Vinner av Midt i hjertet-prisen 2024

Vi er veldig glade for å kunne tildele årets "Midt i hjertet"-pris til Steinkjer Fotballklubb og tiltaket "Kveldsmat". Jobben som gjøres av klubben og frivillige er et supert tiltak som bidrar til inkludering, trygge rammer og LOKAL BOLYST 💗

Etter nominasjonsprosess og avstemming, ble SFK "Kveldsmat" en klar vinner. Vi takker for deltakelse og engasjement og håper at prisen på 30.000,- kommer godt med i det videre arbeidet 😀

Som gode representanter for SFK mottok i dag Eva Millerjord og Tove Dyrstad prisen fra daglig leder i BoMidt, Vegar Furunes.

I nominasjonen av SFK "Kveldsmat" stod følgende:

"SFK arrangerer kveldsmat hver mandag gjennom hele våren. Fra januar til april arrangeres den i Steinkjerhallen, og fra april til oktober holdes den i vårt barne og ungdomshus BUA. Ved kveldsmat tilbys en variert buffé med flere varmretter , salater brød, pålegg, frukt melk og drikke. Alle, uavhengig av medlemskap i klubben betaler kun 20 kroner.

SFK ønsker med tiltaket å bidra til økt inkludering og integrering i vårt lokalmiljø. Ved kveldsmat kommer det ofte studenter, foreldre, foresatte, spillere og trenere fra klubben, i tillegg til at mange i nærmiljøet uten klubbtilhørighet benytter anledningen til å nye et sunt og trivelig måltid sammen. Alle besøkende lag fra andre klubber blir invitert når de er på Guldbergaunet,og dette blir veldig godt tatt i mot. SFK er en klubb i Steinkjer kommune. Kommunen er av kommunene i Norge med stor andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, og som lever under forhold beskrevet som barnefattigdom. Klubben rekrutterer spillere fra Steinkjer barneskole som er en mottaksskole.

Kveldsmaten er et av tiltakene klubbene har utviklet som en del av et prosjekt der inkludering er et hovedprinsipp. Tiltaket bidrar til at flere i alle fall kan spise sunn og varm mat en gang i uken ; sammen med trygge voksne i et inkluderende nærmiljø. Kveldsmattiltaket bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, til mer inkludering og inkludering i nærmiljøet. Mange sitter sammen på tvers av alder, språk og kulturell bakgrunn , dette er integrering i praksis."

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk