hjerte_v2 Group 6 Shape

Overføring av bolig

Når du skal overføre en borettslagsandel fra en eier til en annen, må du følge bestemte rutiner for dette. Her får du vite hvilke.

Overfør andel i borettslag

For å tinglyse at en andel i borettslag skifter eier, må du fylle ut og sende inn skjema for overføring av andel i borettslag. Borettslagsandeler er fritatt for dokumentavgift, men du må betale et gebyr på kr 430,-. Det er Statens Kartverk som sender deg faktura på dette.

Her er skjemaet du må fylle ut.

Overføring av andel i forbindelse med arv/skifte/uskifte

Når en person dør, bør man overføre den avdødes andel til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i skifte- eller uskiftebo. Da må hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte fylles ut. Gjenlevende ektefelle/familie må betale et gebyr på kr 1 250,- for dette. Fakturaen får du fra Midt.

Her er skjemaet du må fylle ut.

Send ferdig utfylt skjema til

Statens Kartverk Ullensvang
Tinglysning Borettslag
Postboks 200
5788 Kinsarvik