hjerte_v2 Group 6 Shape

Søk om dyrehold

Ønsker du å ha dyr i borettslagsboligen din? Se hvilke regler som gjelder.

Borettslaget kan regulere dyrehold i vedtektene og/eller husordensreglene, og også innføre et totalforbud. Men selv om borettslaget har innført totalforbud, har du rett til å ha husdyr dersom vilkårene i loven er oppfylt. Hvis du har gode grunner til å ha dyr, skal det gis dispensasjon dersom det ikke sjenerer de andre beboerne. Andelseierens behov for å holde husdyr må altså avveies mot ulempen dette medfører for de andre beboerne.

Søknadsskjema

Vil du søke om tillatelse til å ha dyr i borettslagsboligen din? Last ned skjemaet under og lever det til styret ditt.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk