hjerte_v2 Group 6 Shape

Utleie av bolig

Hvilke plikter og rettigheter har du når du skal leie ut i et borettslag eller sameie? Her får du svar.

Søk om tillatelse

Hvis du skal leie ut i mer enn 30 dager må du søke om godkjennelse av styret i borettslaget. Du må også gi beskjed til Boligbyggelaget Midt om at du skal leie ut, sånn at vi får registrert hvem som bor i boligen din. Send søknaden til oss på e-post eller lever det på det nærmeste Midt-kontoret ditt, så gir vi den videre til styret i borettslaget ditt.

Utleiers rettigheter og plikter

I følge borettslagsloven må du ha bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene for å leie ut boligen til noen andre. Du kan da leie ut boligen i opp til tre år. Som utleier er du fortsatt ansvarlig for å betale felleskostnadene og for at leietaker følger ordensreglene og vedtektene i borettslaget.

Bor du i et sameie?

I sameier er korttidsutleie lov i 90 døgn i året, maks 30 døgn sammenhengende. Sameiets årsmøte kan endre grensen for korttidsutleie til 60 dager i året eller øke den til 120 dager i året. Dette må i så fall vedtektsfestes. Sjekk derfor hvilke regler som gjelder i ditt sameie.

Behandlingstid og gebyr

Ved salg av bolig må du regne med opptil 20 dagers behandlingstid på annonsering av forkjøpsrett og søknad om godkjenning av ny andelseier. Du må i tillegg betale et eierskiftegebyr på kr 4 300,- hvis du er tilknyttet et borettslag og kr 4 900,- hvis du er tilknyttet et frittstående borettslag eller sameie. Ved skifte/uskifte må du betale et eierskiftegebyr på kr 1 250,-.

Nyttig lesestoff

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk