Nøkkel

Leie ut leilighet i borettslag?

Når du skal leie ut borettslagsboligen din, er det noen kjøreregler du må forholde deg til. Vi gir deg en oversikt.

Søk om tillatelse

Hvis du skal leie ut i mer enn 30 dager, må du søke om godkjennelse av styret i borettslaget. Styret plikter å svare deg innen en måned etter at de mottok søknaden. Hvis du ikke har fått svar innen en måned, kan du regne søknaden din som godkjent.

Du kan sende inn søknaden på Min side. Trykk på knappen under, så kommer du til riktig sted. Trenger du hjelp til å opprette ny bruker? Kontakt oss på telefon 74 07 31 80, så hjelper vi deg.


Hvis du foretrekker å fylle ut skjema for hånd, så kan du skrive ut dette dokumentet og levere til styreleder.

Dine rettigheter som utleier

Hvis du selv bor i boligen, kan du leie ut deler av boligen din uten å søke om tillatelse fra styret. Du kan også leie ut hele boligen din i inntil 30 dager i løpet av året uten å søke om godkjennelse.

Hvis du har bodd i boligen din i minst ett av de to siste årene, kan du leie ut boligen din i inntil tre år. Da må du ha godkjennelse av styret i borettslaget ditt.

Unntak fra hovedregelen

Ved disse fire tilfellene har du også rett til å leie ut boligen din – med godkjennelse fra styret.

  1. Hvis utleier er en juridisk person. Det kan være f.eks. et firma eller kommunen.
  2. Dersom du må bo midlertidig et annet sted pga. arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende årsaker.
  3. Hvis leietaker er ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
  4. Hvis noen har krav på bruksrett etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd.

Kan styret nekte deg å leie ut?

Styret må ha en saklig grunn for å nekte deg å leie ut. Denne grunnen må kunne dokumenteres. De kan også nekte hvis leietakeren ikke kunne blitt eier av boligen. Et eksempel på dette, er hvis utleieboligen er en seniorbolig og eier ønsker å leie ut til en yngre person.

Dine plikter som utleier

Så lenge det er du som eier boligen, er det fortsatt du som er ansvarlig for at felleskostnadene blir betalt og for at leietaker følger ordensreglene og vedtektene i borettslaget. Du må dessuten informere styret om hvordan de kan få tak i deg, så lenge du ikke bor i boligen selv.

Bor du i et sameie?

I sameier er korttidsutleie lov i 90 døgn i året, maks 30 døgn sammenhengende. Sameiets årsmøte kan endre grensen for korttidsutleie til 60 dager i året eller øke den til 120 dager i året. Dette må i så fall vedtektsfestes. Sjekk derfor hvilke regler som gjelder i ditt sameie.

Har du spørsmål om utleiereglene i borettslaget ditt?

Kontakt oss på e-post hei@bomidt.no eller telefon 74 07 31 80, så hjelper vi deg.

Du kan også lese hva Borettslagsloven sier om utleie av bolig her.

Nyttig lesestoff

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk