Forsikring

Er borettslaget ditt skikkelig forsikret? Små og store hendelser og ulykker kan alltid inntreffe, og da gjelder det å være godt forberedt.

Som styremedlem i et borettslag har man ansvar for alle borettslagets felles verdier og aktiviteter. For å forenkle arbeidet for styret og gjøre hverdagen lettere og tryggere for beboere, tilbyr Boligbyggelaget Midt sammen med BBL Pivotal en unik og skreddersydd forsikring for alle våre borettslag og sameier.

Totalforsikring er en komplett skadeforsikring som dekker de aller fleste hendelser som kan inntreffe, og som også inkluderer bistand fra boligbyggelaget i håndtering av skadesaker. I tillegg inngår et bredt spekter av skadeforebyggende tiltak som gir rabatt på forsikringen som strøm- og vannsjekk, montering av sprinkleranlegg, vannstopper og brannvarslingsanlegg tilknyttet døgnbemannet sentral.

Totalforsikringen strekker seg langt utover en ordinær bygningsforsikring, som gjør at du slipper tilleggsforsikringer. Den dekker blant annet dette:

 • Bygninger inklusive rør og kabler
 • Tilbygg/påbygg til eksisterende boliger
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning
 • Bygningsmessige påbud etter skade
 • Boligselskapets fellesinventar og løsøre
 • Boligselskapets tap av fellesutgifter i utbedringsperioden etter skade
 • Borettshavers/sameiers husleietap i utbedringsperioden etter skade
 • Gressklippere, snøfresere, tilhengere (m.m. ta kontakt med oss for mer informasjon)
 • Ulykkesforsikring ved dugnad
 • Ulykkesforsikring for styremedlemmer under arbeid for boligselskapet
 • Ulykkesforsikring for barn som skader seg på boligselskapets fastmonterte lekeapparater
 • Yrkesskadeforsikring for kortvarig og tilfeldig ansatte samt for styre- medlemmer i boligselskapet
 • Underslagsforsikring
 • Rettshjelpforsikring
 • Styreansvarsforsikring
 • Huseieransvar
 • Byggherreansvar ved rehabilitering
 • Nøkkelforsikring
 • Bekjempelse av skadedyr/treskade- insekter
 • Følgeskade etter taklekkasje
 • Ladestasjon for elektrisk bil og underjordisk avfallssystem
 • Naturskade

Les mer om Totalforsikring her.

Viktig informasjon hvis uhellet er ute

• Hvis uhell skjer er det viktig å handle raskt og melde fra. Hvem du kontakter er avhengig av situasjonen. Det kan være enten brannvesen, rørlegger, Boligbyggelaget Midt eller andre fagpersoner. Det viktigste er å gjøre det du kan for å ta vare på liv og helse og for å begrense skadeomfanget på bygninger.

• Alle skader skal meldes til Boligbyggelaget Midt ved Kenneth Wang, tlf. 977 35 614 eller e-post: kw@bomidt.no

• Vi vil så raskt det lar seg gjøre ta kontakt for befaring og sende skademelding til forsikringsselskapet (gjelder borettslag med IF/Totalforsikringsavtale). Skaden meldes samtidig til styreleder til informasjon.

Forebygging av skader

Forebygging av skader gir lavere forsikringspremie og økt trygghet for alle som bor i borettslag og sameier.

De fleste har god oversikt over forholdene i egen bolig, men vet lite om hvordan det er hjemme hos naboen. I borettslag og sameier er det derfor svært viktig at skadeforebyggende tiltak blir gjennomført i alle enheter.

Som en del av tilbudet i Totalforsikringen bistår vi i med en rekke forebyggende tiltak som skal sørge for å begrense omfanget av de vanligste hendelsene med størst skadepotensiale. Dette omfatter blant annet strøm- og vannsjekk fra autoriserte elektrikere og rørleggere til en redusert pris. Strøm- og vannsjekken gjelder for inntil fem år, før den bør foretas på ny. I tillegg tilbys montering av obligatorisk vannstopper og installering av komfyrvakt, som det stilles krav om i nye forskrifter. Montering av sprinkleranlegg er også en del av pakken, i tillegg til brannvarslingsanlegg som er tilknyttet døgnbemannet sentral.

Alle disse tiltakene gir rabattert forsikring som en del av tilbudet i Totalforsikring.

Slik kan vi unngå brann

Det stilles strenge krav til brannsikringsutstyr i boliger. Det er også viktig at gammelt utstyr fortløpende erstattes med nytt for å ivareta sikkerheten til beboerne.

For å sikre seg mot brann må styrer i borettslag og sameier jobbe systematisk med forebygging. Det er også et krav at tiltakene dokumenteres av styret. Gjennom samarbeidet med If Forsikring kan Boligbyggelaget Midt hjelpe dere et godt stykke på veien. Vi tilbyr alle våre borettslag og sameier prisgunstige pakker på ulikt brannvernutstyr, i tillegg til systemer og rutiner for internkontroll og oppfølging som vi anbefaler borettslagene å benytte seg av.

Internkontroll og HMS

Skjer det en ulykke i borettslaget, vil det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Alle borettslag er pålagt å ha et HMS-system og det er styret som er ansvarlig for internkontrollen. Les mer om internkontrollen og Boligbyggelaget Midt sin nettbaserte HMS-løsning.

  Har du spørsmål om forsikring?

  Ta kontakt med teknisk rådgiver Kenneth Wang for mer informasjon og en presentasjon av tjenestene våre:

  Kenneth: Tlf. 977 35 614 eller e-post: kw@bomidt.no

  Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

  Ja, takk!
  Lukk