hjerte_v2 Group 6 Shape

Regelverk for elbillading i borettslag og sameier

Regelverk for elbillading i sameier

Fra 1. januar 2018 vedtok Stortinget en endring i eierseksjonsloven som gjør at de som bor i sameier kan kreve å få installert ladepunkt for elbil. I den nye loven står det: «En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn»

Regelverk for elbillading i borettslag

I 2020 kommer etter all sannsynlighet en lovbestemmelse som gir beboere i borettslag rett til å anlegge ladepunkt, med mindre det foreligger saklig grunn for å nekte. Det er fremmet forslag til utforming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag rett til å anlegge ladepunkt. Det er gjennomført en høringsrunde om endringer i borettslagsloven. Når departementet har vurdert alle høringene legger regjeringen frem endelig lovforslag til Stortinget

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk