Regelverk for elbillading i borettslag og sameier

Fra 1. januar 2021 fikk du som bor i borettslag krav på å få etablere ladepunkt på parkeringsplassen i boligselskapet der du bor. Retten gjelder både for deg som disponerer en plass eksklusivt, og for deg som ikke har enerett til plass.

Bestemmelsen gir deg ikke noen rett til å få en parkeringsplass, dersom du ikke har noen rett til parkering i dag.

Du må dekke kostnadene til ladepunktet og forbruk av strøm selv. Men kostnader til infrastruktur som alle i boligselskapet kan nyte godt av, for eksempel økt strømkapasitet inn i boligselskapet, må alle dekke etter fordelingsnøkkelen for felleskostnadene.

Styret kan bare nekte deg å etablere lading dersom det foreligger en saklig grunn. I vurderingen av hva som utgjør en saklig grunn, kan det allikevel legges vekt på at kostnadene for den enkelte vil overstige ½ G (Folketrygdens grunnbeløp).

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk