Vedlikehold og holdbarhet

Hva kreves av vedlikehold?

  • Borettslag og sameier er underlagt krav i forskrift om internkontroll. Dere må derfor etablere rutiner for kontroll og vedlikehold av det elektriske anlegget i samråd med en registrert el-virksomhet. Dette følger av §9 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Ladesystem og kontakter er utsatt for høy belastning over lang tid i kombinasjon med korrosjon og fysisk skade. Det er derfor viktig at dere avdekker varmgang og isolasjonssvikt før dette blir farlig.
  • Om ladepunktet eies av den enkelte beboer, vil beboeren være ansvarlig for at sikkerheten er ivaretatt. Men styret har et overordnet ansvar for å påse at alle aktiviteter i fellesarealer foregår på en sikker måte. Styret kan derfor pålegge eieren av ladepunktet å iverksette tiltak om nødvendig.
  • Ladepunkter som er allment tilgjengelig, skal sjekkes visuelt hver uke og kontrolleres av fagperson årlig. Dette omfatter ladepunkter som hvem som helst kan koble seg til — uavhengig om det kreves betaling. Eksempel på dette kan være ladepunkter for besøkende.
  • Ladepunkter som bare disponeres av den enkelte boligeier, som krever kode eller nøkkel for tilgang, skal kontrolleres og vedlikeholdes så ofte dette ansees nødvendig. Dette må gjøres av en registrert el-virksomhet. Brukeren har ansvar for sikker bruk og at bil og ladeledning er i god stand. Styret må informeres hvis det oppdages avvik.

Hvor lang holdbarhet har ladesystemet?

NTE har en garanti og reklamasjonstid på fem år. Dette er en utvidet garantitid, som gir dere ekstra trygghet (garantitiden er normalt to år for enkeltkunder).

Ladesystemets holdbarhet er garantert i fem år, men forventet levetid er 15 år. Zaptecs ladere blir også bedre med tiden, da de er tilkoblet internett og kan få oppdateringer og nye funksjoner i takt med etterspørsel i markedet. Dette er en stor fordel i forhold til ladeanlegg som er lokalstyrt og som ikke styres via internett. Det at laderne kan oppdateres, kan gi dem enda lengre levetid, da nye funksjoner ikke nødvendigvis krever ny ladestasjon. Bakplater og kabel-infrastruktur har lengre forventet levetid enn selve laderen — gjerne 25-30 år.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk