Regnskap Høy 0 00 00 00

Ny bank

Boligbyggelaget Midt bytter til bankforbindelse med større lokalt nærvær

Lokalt og fremtidsrettet samarbeid mellom Aasen Sparebank og Boligbyggelaget Midt

For kort tid tilbake ble det signert samarbeidsavtale mellom Aasen Sparebank og Boligbyggelaget Midt. Dette innebærer blant annet at boligbyggelaget nå fremover vil benytte Aasen Sparebank sine tjenester for egen finansiell drift, samt for nærmere 160 boligselskaper på Innherred.

Aasen Sparebank og Boligbyggelaget Midt er begge godt lokalt forankret og har langsiktig perspektiv på nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Nærheten til kundene og engasjement for bolig, bomiljø og bolyst er fellesnevnere for begge aktører.

For Boligbyggelaget Midt sine boligselskaper, styremedlemmer og beboere vil nytt banksamarbeid merkes gjennom nærere tilgang til tjenester og kompetanse, korte beslutningsveger mellom bank og boligbyggelag og økt synlighet gjennom felles markedsrettede aktiviteter – herunder et godt trepartssamarbeid med Aktiv Innherred som er deleid av Aasen Sparebank og som Boligbyggelaget Midt har samarbeidsavtale med.

Overgangen fra tidligere bankforbindelse over til Aasen Sparebank vil ikke innebære store praktiske endringer for borettslagene og styrene. Det er imidlertid behov for en runde med signering av avtaler/legitimering. Banken og boligbyggelaget legger til rette alt det praktiske rundt dette, og dere vil snarlig få en melding om når og hvor dette skal gjøres.

Vi ønsker å presisere at bytte av bank i utgangspunktet dreier seg om drifts-/foliokonto og at dette er regulert i forretningsføreravtalen dere har med Boligbyggelaget Midt. Øvrig finansiering som boligselskapet måtte ha (felleslån) er ikke berørt av endringen. Imidlertid vil vi nevne at Aasen Sparebank og deres kontaktpersoner gjerne tar dialog og møter rundt finansiering og planlegging av den langsiktige økonomien (lån) i boligselskapene, samt aktuelle spare- og plasseringsprodukter.

Om du har spørsmål rundt bankbytte og videre prosess, ta gjerne kontakt med din kontaktperson/forvaltningskonsulent i Boligbyggelaget Midt eller Aasen Sparebank på 74 08 63 00.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk