Renovering og vedlikehold

Borettslagene og sameiene i Trøndelag sitter på store verdier i form av bygninger og uteområder. Planmessig vedlikehold og oppgradering er viktig for på best mulig måte å forvalte disse verdiene.

Boligbyggelaget Midt bidrar gjerne i planlegging, gjennomføring og oppfølging av vedlikehold og oppgradering og kan tilby gode tjenester til fornuftige priser.

Renovering, planlegging og prosjektering

Vi skaffer til veie tømrere til større og mindre renoveringsoppgaver, som for eksempel skifte av fasadekledning, etterisolering, ny taktekking og bytte av vinduer og dører. I tillegg kan vi bistå i planlegging og prosjektering av større oppdrag og koordinering av eksterne entreprenører.

Priser

Vi har framforhandlet rammeavtaler og gode priser med flere lokale entreprenører og leverandører. Dermed sikrer vi borettslagene og sameiene våre god kvalitet, trygge leveranser og fornuftige priser.

Nettbasert HMS-system

I tillegg tilbyr vi det nettbaserte internkontrollsystemet Midt HMS, som sikrer god og effektiv oppfølging av de lovpålagte HMS-oppgavene som styrene har.

Nettbasert løsning for vedlikehold - Midt VLP

Vil tilbyr også et nettbasert verktøy for å håndtere vedlikehold i borettslag og sameier. Styret i borettslaget står ansvarlig for at det utføres forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen. Systemet hjelper styrene med å ivareta dette ansvaret på en oversiktlig og enkel måte. Det nettbaserte systemet er en enkel, tidsbesparende og varig løsning. De fleste styremedlemmer sitter i to år av gangen, og en vedlikeholdsplan bør strekke seg minst ti år fram i tid.

Det nettbaserte systemet er en skreddersydd løsning hvor alt blir systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon og tilbud på tømrertjenester og renoveringsoppgaver?
Kontakt teknisk leder Yngve Sakshaug på tlf. 406 96 401 eller e-post ys@bomidt.no

Nyttig lesestoff

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk