hjerte_v2 Group 6 Shape

Renovering og vedlikehold

Borettslagene og sameiene i Trøndelag sitter på store verdier i form av bygninger og uteområder. Planmessig vedlikehold og oppgradering er viktig for på best mulig måte å forvalte disse verdiene.

Boligbyggelaget Midt bidrar gjerne i planlegging, gjennomføring og oppfølging av vedlikehold og oppgradering og kan tilby gode tjenester til fornuftige priser.

Renovering, planlegging og prosjektering

Våre egne tømrere kan bidra med større og mindre renoveringsoppgaver, som for eksempel skifte av fasadekledning, etterisolering, ny taktekking og bytte av vinduer og dører. I tillegg kan vi bistå i planlegging og prosjektering av større oppdrag og koordinering av eksterne entreprenører.

Priser

Vi har framforhandlet rammeavtaler og gode priser med flere lokale entreprenører og leverandører. Dermed sikrer vi borettslagene og sameiene våre god kvalitet, trygge leveranser og fornuftige priser.

Vedlikeholdsplaner

Vi bistår også med strukturerte og langsiktige vedlikeholdsplaner og samarbeider med regnskapsavdelingen for å se dette i sammenheng med borettslagenes økonomi- og budsjettplanlegging.

Nettbasert HMS-system

I tillegg tilbyr vi det nettbaserte internkontrollsystemet Midt HMS som sikrer god og effektiv oppfølging av de lovpålagte HMS-oppgavene som styrene har.

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon og tilbud på tømrertjenester og renoveringsoppgaver?
Kontakt teknisk leder Yngve Sakshaug på tlf. 406 96 401 eller e-post ys@bomidt.no

Nyttig lesestoff

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk