Slik samarbeider vi

Utvikling av et boligprosjekt går over tid, består av flere faser og har i tillegg mange involverte. For å sikre et godt samarbeid og sluttresultat kreves både kompetanse, systematikk og gode verktøy.

I Boligbyggelaget Midt har vi utviklet en erfaringsbasert arbeidsmodell som sikrer at alle oppgaver blir utført til riktig tid, samtidig som den ivaretar både kvalitet og effektivitet i prosjektet. Modellen inneholder blant annet skjema og sjekklister for hver fase, fra idé og oppstart, via etablering til ferdig etablert og innflyttet borettslag og oppleves som et svært nyttig hjelpemiddel.

Arbeidsmetoden vår håndterer samhandlingen mellom utbygger, bank, megler, boligbyggelag og beboere og gir de involverte trygghet for at oppgaver og formaliteter blir ivaretatt, noe alle aktører i prosjektet er tjent med.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med:
Hanne Strand på tlf. 958 31 700 eller e-post hs@bomidt.no

Thomas Totland på tlf. 476 23 624 eller e-post tt@bomidt.no

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk