Hva gjør du når du skal selge Hjølpin-boligen?

Slik går du fram når du skal selge Hjølpin-boligen

Når du vet at du skal selge boligen din, må du ta skriftlig kontakt med oss med tilbud om å kjøpe boligen. I dette tilbudet må du opplyse hva du har betalt for boligen samt eventuelle tilvalg og endringer som du har gjort. Dette må du kunne dokumentere.

Hvilken pris skal Boligbyggelaget Midt kjøpe boligen din for?

Prisendringen beregnes fra tidspunktet du signerte kjøpskontrakten og frem til tidspunktet du sendte oss tilbud om kjøp. Prisen beregnes kun fra Eiendom Norges prisindeks for Midt-Norge og tar ikke hensyn til tilstanden på boligen. Hvis du har pusset opp eller oppgradert boligen siden overtakelsen, påvirker heller ikke dette tilbakekjøpsprisen.

Må Boligbyggelaget Midt kjøpe boligen din?

Nei. Vi har kjøperett, men ikke kjøpeplikt. Hvis vi ikke ønsker å kjøpe, står du fritt til å selge boligen i det åpne markedet.

Hovedregelen er at vi har 30 dager på å bestemme om vi vil kjøpe boligen. Du må legge til rette for at vi kan befare boligen så snart som mulig etter at tilbudet er gitt. Vi har rett til å befare leiligheten før vi tar en beslutning om tilbakekjøp. Når vi har gjennomført en befaring, har vi en frist på å akseptere tilbudet etter tidligst 10 dager.

Gjelder kjøperetten til Boligbyggelaget Midt etter overtakelse?

Ja. Du kan ikke videreselge boligen før overtagelse. Kjøperetten kan derfor benyttes først etter at du har overtatt boligen.

Hvor lenge varer kjøperetten til Boligbyggelaget Midt?

Kjøperetten varer frem til vi eventuelt har takket nei til å kjøpe boligen. Da blir i så fall heftelsen slettet.

Hva skjer hvis boligprisene faller og markedsprisen på boligen blir lavere enn den du betalte?

Kjøpstilbudet du får fra oss vil alltid forholde seg til Eiendom Norges boligprisindeks for Midt-Norge, uansett om markedsprisen har steget eller falt.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk