Regler for forkjøpsrett når du skal selge Hjølpin-bolig

Forkjøpsrett til nærstående familiemedlemmer

Du har rett til å selge/overføre boligen til nærstående familiemedlem uten at det utløser forkjøpsrett for andre. Denne retten går også foran kjøperetten til Boligbyggelaget Midt.

Kjøperetten til Boligbyggelaget Midt gjelder fortsatt etter at boligen er overført til nærstående medlem. Den nye eieren må derfor signere på at han/hun er kjent med dette. Denne signaturen er nødvendig for at tinglysing av eierskiftet skal godkjennes.

Hva om du ikke skal selge eller overføre andelen til nærstående familiemedlem?

Hvis boligen ikke skal overdras til nærstående familiemedlem, gjelder kjøperetten til Boligbyggelaget Midt.

Hvis ikke Boligbyggelaget Midt ønsker å kjøpe Hjølpin-boligen, kan du selge boligen på det åpne markedet.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk