Uforutsette hendelser

Samlivsbrudd

Hvis du og samboeren din skiller lag og en av dere ønsker å beholde kontrakten, kan andelen overdras til nærstående familiemedlem.

Hva skjer hvis boligprisene faller og markedsprisen på boligen blir lavere enn den du betalte?

Kjøpstilbudet du får fra oss vil alltid forholde seg til Eiendom Norges boligprisindeks for Midt-Norge. Hvis markedsprisen har falt, får du et tap i likhet med andre boligeiere.

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk