hjerte_v2 Group 6 Shape

Er du ny i styret?

Det å være medlem eller leder av styret i et borettslag eller sameie er et viktig, spennende og ansvarsfullt tillitsverv. Noen har erfaring fra denne type verv fra tidligere, men mange er ukjente med denne type rolle og oppgaver.

Borettslagsloven og Lov om eierseksjoner definerer ganske tydelig hvilket ansvar styret har og hvilke lovmessige rutiner som skal følges. Allikevel vil man gjennom et driftsår komme opp i saker og beslutninger som kan oppleves krevende og utfordrende.

Styret i et boligselskap har blant annet ansvar for:

  • Planlegge og gjennomføre styremøter der større og mindre saker som omhandler drift i boligselskapet tas opp og besluttes
  • Økonomistyring gjennom budsjettering, regnskapshåndtering og godkjenning av kostnader/faktura
  • Planmessig vedlikehold og forvaltning av verdiene som ligger i boligselskapets bygningsmasse
  • HMS og internkontroll
  • Forvalte husordensregler, godkjenne nye andelseiere og sikre gode og ryddige boforhold

Boligbyggelaget Midt er styrenes støttespiller gjennom alle disse oppgavene og bistår også med kurs og faglig påfyll. Alle boligselskaper får en egen kundekontakt i boligbyggelaget.

Nettbasert portal

For å hjelpe styreleder og styrene har vi også en nettbasert portal som gir enkel mulighet til godkjenning av faktura, løpende regnskapsoversikt og ryddig historikk for alt styrearbeid.

Nettbasert HMS-løsning

Videre tilbyr Boligbyggelaget Midt en egen nettbasert løsning for HMS/internkontroll, slik at boligselskapet enkelt kan følge opp de lovpålagte oppgavene.

Digitalt vedlikeholdssystem

Styret i borettslaget står ansvarlig for at det utføres forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen. Det digitale vedlikeholdssystemet hjelper styrene med å ivareta dette ansvaret på en oversiktlig og enkel måte, og i ryggen har du vår bygningstekniske kompetanse.

Styreskolen

Styreskolen er et digitalt kursvertøy. Her finner du kurs som er skreddersydd til rollen din som styremedlem.

Kursene er gratis og kan gjennomføres på PC, nettbrett og mobiltelefon. Hver leksjon tar kun noen minutter å gjennomføre.

Nyttig lesestoff

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk