Hva er et borettslag?

Boligbyggelaget Midt har både små og store borettslag som består av eneboliger i kjede, rekkehus, leilighetskomplekser og blokker. Men hva er egentlig et borettslag?

Et borettslag er et samvirkeforetak som i fellesskap råder over eiendommen. Fellesskapet har eiendomsretten til den faste eiendommen. Samvirkeforetaket består av andelseiere som indirekte eier egen bolig ved at de eier en andel i borettslaget. Andelseierne har bruksrett til egen bolig.

Hvem har ansvaret for hva?

Borettslag kan på mange måter sammenlignes med aksjeselskap. Det betyr blant annet at det økonomiske ansvaret er begrenset til den andel man eier. Borettslaget er ansvarlig for fellesarealer og håndterer vedlikehold, vaktmestertjenester, forretningsfører, husforsikring og mer. Dette bidrar til en enklere og tryggere tilværelse for andelseierne. Kostnader for disse tjenestene dekkes gjennom felleskostnadene og betales månedlig av alle beboerne.

Hvordan driftes et borettslag?

Et borettslag stiftes i praksis av den som oppfører og selger boligene til fremtidige andelseiere. Det kan være et boligbyggelag eller en annen utbygger. De som ønsker å bo i borettslaget kan kjøpe én andel, og får lovbestemt rett og plikt til å bruke boligen.

På den årlige generalforsamlingen velger beboerne et styre. Styret får fullmakt til å ta seg av den daglige driften og nødvendige avgjørelser som vedlikehold av bygning og fellesareal. På generalforsamlingen behandles også saker som regnskap, forslag til utbedringer og fellestiltak.

Lær mer om livet i borettslag

Er du medlem hos oss? Da anbefaler vi deg å ta disse enkle nettkursene, og lær mer om hvordan det er å bo i borettslag.

Kurs for beboere i borettslag

HMS for beboere

Nyttig lesestoff

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk